• Jaarverslag

  Jaarverslag 2018-2019

   

  Bestuur

   

  Het seizoen 2018-2019 heeft in het teken gestaan van 'stabiliteit, richting en groei'.

   

  Stabiliteit

  Belangrijk in het afgelopen bestuursjaar was om binnen de vereniging toe te werken naar een nieuwe, stabiele besturing van de vereniging. Bij de start van het jaar een grotendeels nieuw bestuur, met nieuwe rollen en een geheel nieuwe technische commissie. Dit vraagt om afstemming op persoons- en op inhoudelijk niveau. Het bestuur heeft zich daarbij gericht op het verbeteren van een aantal processen zoals het sponsorproces, de onderlinge taakverdeling tussen commissie en bestuur en het financiële proces. Daarnaast zijn in de loop van het jaar een aantal bestuurlijke wijzigingen doorgevoerd. Martje is naar aanleiding van het ALV van vorig jaar toegetreden tot het bestuur met de verantwoordelijkheid voor de sponsoring en het oud papier. Ester Drenth heeft de positie van Peter Tentij overgenomen als bestuurslid TC en Peter Tentij heeft de functie van penningmeester overgenomen van Agnes Gerrits. Agnes heeft besloten na vele jaren te stoppen met haar werkzaamheden binnen het bestuur. Vanuit deze positie willen wij haar nogmaals bedanken voor haar tomeloze inzet, drive en kritische blik in de afgelopen jaren!

   

  Richting

  De tweede belangrijke pijler van het bestuur was gericht op het aanbrengen van helderheid in de richting waar de vereniging zich naartoe wil bewegen. Vraagstukken als: hoe kijken we tegen de ontwikkeling van de selectie, wat willen we met jongenshandbal, wat willen we met recreantenhandbal en hoe kunnen we meer inkomsten genereren zijn regelmatig op de agenda verschenen. Van daaruit zijn drie doelen voor de middellange termijn opgesteld;

  • Iedereen moet kunnen handballen
  • Eerste team moet over vijf jaar structureel in de hoofdklasse handballen
  • Stabiel financieel beleid ondanks toenemende kosten

   

  Op het eerste onderdeel is het ons samen met de TC gelukt om te starten met jongenshandbal. Halverwege het seizoen zijn de jongens begonnen in de competitie, staat het team voor komend seizoen weer ingeschreven en is het gegroeid in zijn omvang. Het begin van een nieuwe periode jongenshandbal binnen de vereniging. Daarnaast is er gestart met recreantenhandbal. Een groep enthousiaste vaders en moeders en een team uit gieten trainen nu wekelijks een uur en hebben hun eerste oefenwedstrijd gespeeld. Dit draagt bij aan 'iedereen moet kunnen handballen'.

   

  Om het eerste team structureel in de hoofdklasse te krijgen is een lange termijn visie nodig. Bij Borger is de doorgroei van jeugd richting het eerste team erg belangrijk. Speelsters uit de regio die als team sterk genoeg zijn om in de middenmoot mee te draaien in de hoofdklasse. Het huidige team was in de breedte niet sterk genoeg en mede door blessures hebben ze zich dit jaar niet kunnen handhaven. Het team moet in de breedte sterker worden en de verbinding tussen het eerste en het tweede team moet verbeterd worden. Daarnaast is het van belang dat er een goede doorstroom komt vanuit de jeugd. De afgelopen jaren was de TC verantwoordelijk voor de jeugd en het bestuur voor de senioren. In het afgelopen jaar is er gewerkt aan een betere verbinding waarbij de TC ook een belangrijke rol gaat spelen bij de senioren teams. Zo is de zoektocht naar een nieuwe trainer voor het seizoen 2019-2020 een samenwerking geweest tussen het bestuur en de TC. De trainer ven het afgelopen seizoen, Fokko Bos, heeft besloten niet nog een jaar door te gaan. Vroegtijdig zijn het bestuur en de TC op zoek gegaan naar een nieuwe trainer. Wij zijn zeer verheugd dat we een nieuw trainersduo hebben gevonden die hetzelfde denkt over het te voeren beleid en die daar invulling aan willen gaan geven. Met Zoran Lazarov en Linda Boels hebben wij een trainersduo die dicht bij de vereniging staat en die zich kunnen vinden in de visie van de vereniging om met voornamelijk speelsters van de eigen vereniging te groeien naar een vereniging die structureel in de middenmoot van de hoofdklasse speelt.

   

  Groei

  Het afgelopen seizoen is de vereniging in aantal gegroeid, een mooie stap. Een lichte groei in leden (inclusief het recreanten handbal), maar ook in betrokkenheid van de leden en ouders, verbondenheid met de sponsoren en kwaliteit van bijvoorbeeld de trainingen. Hier zijn het afgelopen jaar stappen in gezet, maar hier is nog veel winst te behalen. In het nieuwe seizoen zal hier dan ook de nadruk op komen te liggen. Voorbeelden van groei die de vereniging wil realiseren zijn;

   

  • Borgen dat jongenshandbal structureel blijft binnen de vereniging.
  • Verder werven van recreanten die op de maandagavond willen handballen.
  • In de samenwerking tussen trainers, TC en bestuur kijken hoe we de ambitie om structureel hoofdklasse te spelen verder vorm kunnen geven. Bijvoorbeeld door te kijken wat dit betekent voor het trainen van de jeugd, maar ook borgen dat er bij de senioren voldoende mogelijkheden voor jonge spelers en speelsters zijn die op het hoogste niveau willen of kunnen handballen. Voor ieder lid een passend team.
  • Verder inzetten op sponsoring en activiteiten die inkomsten genereren.
  • In gesprek met de sponsoren hoe de verbinding tussen sponsoren en de vereniging verder versterkt kan worden, zodat een duurzame relatie ontstaat.

   

  Sponsoring

  Het afgelopen jaar heeft het bestuur ingezet op gerichte aandacht voor sponsoring. Met een bestuurslid sponsoring is ingezet op het werven van nieuwe sponsoren voor de vereniging. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe sponsoren. Dit heeft onder andere ook geleid tot een nieuwe hoofdsponsor, namelijk More Than Kidz, een aantal nieuwe shirtsponsoren en een aantal nieuwe doeken. De komende jaren wordt hier verder op ingezet.

   

  Financiën

  De vereniging is nog steeds gezond, maar net als afgelopen jaar is er wel weer een klein verlies geleden. Grootste oorzaken zijn de verhoging in de trainerskosten en een verhoging van de bijdrage aan de NHV en een hogere zaalhuur. De bijdragen voor NHV (bond) en Gemeente (zaalhuur) zijn vaste onkosten waarop de vereniging eigenlijk niet kan bezuinigen. Wel is er bij de zaalhuur dit jaar extra op gelet om tijdig de zaal af te zeggen op het momenten dat er niet getraind wordt. Dit maakt dat de totale zaalhuur kosten nu lager zijn dan vorig jaar. De inkomsten van het oud papier zijn nog steeds cruciaal voor de vereniging om de contributie laag te houden, maar de inkomsten nemen helaas in de afgelopen jaren wel af en de verwachting is dat deze trend ook de komende jaren door gaat zetten. De extra sponsorinkomsten neutraliseren de kosten nog niet helemaal.

  Om die reden is het bestuur genoodzaakt om de contributie met 2,50 euro per kwartaal te verhogen en zal de leden daar tijdens de ALV toestemming voor vragen.

   

   

   

  Technische Commissie

  Een compleet nieuwe technische commissie moest er dit jaar voor zorgen dat alles, op technisch gebied, weer net zo soepel verliep als al die jaren daarvoor. In de meeste gevallen is dit ook gelukt, soms met hulp van de “oude” TC-leden. Ons eigen Hunebedtoernooi was een goed voorbeeld van samenwerking tussen de oude en de nieuwe TC. Dit gold ook voor het schoolhandbaltoernooi. We kunnen terugkijken op twee geslaagde toernooien, alhoewel het aantal deelnemende teams aan het schoolhandbaltoernooi wel tegenviel. Voor dat toernooi zijn we achter de schermen al weer druk bezig om daar een oplossing voor te vinden. Ook voor het Hunebedtoernooi zijn de voorbereidingen al weer begonnen. Het opleiden van jonge scheidsrechters is dit jaar helaas niet gelukt wegens ziekte en drukte in verband met eigen bedrijf van de door ons beoogde opleiders. Voor aankomend seizoen staat dit punt zeker weer op de agenda, omdat wij het belangrijk vinden dat we beschikken over voldoende jeugdscheidsrechters. De competitie is voor een aantal teams uitstekend gegaan, maar er waren ook teams, die dit seizoen liever snel vergeten. Toch willen we de behaalde standen van de teams hier even noemen;

   

  Dames 1 heeft een moeilijk seizoen met veel tegenslagen achter de rug. Door de vele blessures verschilde het team bijna wekelijks van samenstelling. Ze zijn laatste geworden en daardoor gedegradeerd van de hoofdklasse naar de 1e klasse.

   

  Dames 2, met bijna allemaal A-jeugd speelsters, heeft een goed seizoen in de 2e klasse gespeeld. Ze zijn in de middenmoot geëindigd.

   

  Dames 3, tevens uitkomend in de 2e klasse, hebben de voor hun redelijk gebruikelijke positie op de ranglijst weer ingenomen in de onderste regionen. Dit seizoen zijn ze als laatste geëindigd.

   

  Het team van de B-jeugd was een samengesteld team met meiden, die vorig seizoen in de A-competitie hadden gespeeld, een aantal eerste jaars C-meiden en B-meiden die terugkwamen na een tijdje geen lid te zijn geweest. Ze hebben een mooi seizoen gehad en zijn verdient 4e geworden.

   

  Sinds januari 2019 neemt er voor Borger ook een jongens team deel aan de competitie. Het leeftijdsverschil in de groep is best groot, maar samen hebben ze dit seizoen toch veel lol gehad. Er zit duidelijk verbetering in dit team en momenteel telt het team alweer 13 leden. In januari 2019 waren het er slechts 7!

   

  De C-jeugd meiden zijn 2e in de poule geworden, maar in verband met dispensatie speelsters bij de nummer 1 in die poule, zijn zij voor de bond en dus ook voor de vereniging 1e geworden en gehuldigd.

   

  De D-jeugd heeft het ook uitstekend gedaan. Bij hen was het spannend tot de laatste wedstrijd. Omdat ze onderweg naar de eindstreep een aantal punten hadden laten liggen, kwam het op de laatste wedstrijd aan of ze kampioen zouden worden of niet. Ze moesten met heel veel doelpunten verschil de wedstrijd winnen. En...dat is ze gelukt. Dus voor hen was er ook een huldiging.

   

  De meisjes van E1 zijn afgelopen seizoen overtuigend 1e geworden in hun poule. Ondanks dat er bij de E- en F-jeugd eigenlijk geen standen worden bijgehouden, hebben zij ook een terechte huldiging gehad.

   

  De meisjes van E2 zijn in hun poule 3e geworden. Dat is zeker ook een hele goede prestatie.

   

  De F-jeugd heeft verdeeld over het seizoen meerdere toernooien gespeeld. Ze hebben veel geleerd en, niet geheel onbelangrijk, heel veel plezier gehad. Sommige meiden stromen door naar de Eʼs en bij de F-jeugd zijn al weer wat nieuwe aanmeldingen binnengekomen, dus aankomend seizoen komt er waarschijnlijk ook weer een volwaardig F-team.

   

   

   

   

   

   

  Activiteiten Commissie

   

  Ook het afgelopen seizoen heeft de activiteiten commissie weer een aantal geslaagde activiteiten georganiseerd. Een enthousiaste groep mensen, bestaande uit leden en ouders van leden van de handbalvereniging, organiseert gedurende het seizoen verschillende activiteiten voor voornamelijk de jeugdleden. Zo is dit jaar voor de tweede keer het Ouder-kind toernooi georganiseerd. Het was wederom een groot succes. Ook hebben we dit seizoen voor het eerst samen met de Technische commissie thuis twee F toernooitjes verzorgd met verschillende thema’s. Dit viel goed in de smaak bij zowel de kinderen als de bezoekende verenigingen.

   

  Naast de activiteiten die georganiseerd worden, regelt de Activiteiten Commissie ook acties om geld in te zamelen voor de club. Een voorbeeld is de traditionele oliebollenactie op oudejaarsdag en de lotenverkoop tijdens de kerstmarkt. Dit jaar kwam er een spontane actie bij. De Etos in Borger bood ons een kraam aan tijdens het ‘Binnenste Buiten festival’ voorafgaand aan de Nacht van Borger. De opbrengst van de Etos producten ging naar de vereniging.
  Door deze acties proberen we de contributie en de kosten van bijvoorbeeld het handbalkamp zo laag mogelijk te houden. Daarnaast vinden we het belangrijk en leuk om naast het handballen ook nog op een andere manier de verbinding met elkaar zoeken.

   

  Komend seizoen staan de volgende activiteiten en acties op het programma:

   

  • Pietenhandbal voor de F-jeugd
  • Kerstmarkt
  • Oliebollenverkoop op Oudejaarsdag
  • Handbalkamp voor de jeugdteams
  • Ouder-Kind toernooi

   

  Vrijwilligers

   

  Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken die zich dit seizoen (wederom) op wat voor manier ook in hebben gezet om handbalvereniging Borger draaiende te houden.