• Jaarverslag 2019-2020

  Bestuur

  Het seizoen 2019-2020 gaat de geschiedenis in als een heel bijzonder jaar. Waar alle teams in september vol goede moed begonnen aan het nieuwe seizoen werd het seizoen half maart abrupt stilgezet door de Covid-19 ontwikkelingen. Op dat moment staat handbal op het tweede, misschien wel derde of vierde plan en gaat het er in eerste instantie om de maatregelen vanuit de RIVM zo goed mogelijk te volgen en er samen voor te zorgen dat we hier zo verstandig mogelijk mee om gaan.

  Alle competities worden stopgezet, geen trainingen meer, wel veel maandelijkse kosten die blijven. Hoe doen we het met oud papier? Hoe bereiden we ons voor op het nieuwe seizoen? Wat zijn de gevolgen van het afzeggen van alle activiteiten en nog veel meer vragen komen er op ons af. Het wordt besturen van een organisatie zonder dat er ook maar aan handbal gedacht kon worden. Het besturen van een organisatie die volledig in het ongewisse is over de toekomst.

  Chapeau voor alle vrijwilligers die in de afgelopen maanden bijgedragen hebben aan het besturen van een vereniging zonder te weten hoe de nabije toekomst eruit gaat zien. In de zomer leek het allemaal weer wat duidelijker te worden, maar nu tijdens de ALV lijkt het er toch weer op dat we in volledige onzekerheid verder moeten en van week tot week moeten bekijken hoe we verder gaan. Ik hoop dat iedereen begrip blijft houden voor de situatie en de vereniging ook in de komende periode blijft steunen en net zo goed mee blijft denken als de afgelopen maanden. Ook jullie allemaal dank daarvoor.

  In de paragrafen die volgen wordt uitgewerkt hoe het jaar financieel gelopen is en wordt het jaar kort weergegeven vanuit de technische commissie en de activiteiten commissie. Met zijn allen hopen wij dat het komende jaar het hele jaar gehandbald kan worden en dat we hier met zijn allen met een ander gevoel zitten. Laten wij daar met zijn allen zo goed mogelijk voor gaan. Meer hebben we niet zelf in de hand.

  Financiën

  De vereniging is nog steeds gezond, maar er is wel weer een klein verlies geleden. We hebben wederom te maken gehad met stijgende kosten en afnemende inkomsten, dus met als logisch gevolg dat we onze reserves hebben moeten aanspreken. Zo zijn de bijdragen voor NHV (bond) en Gemeente (zaalhuur) weer iets gestegen, dit zijn vaste onkosten waarop we niet kunnen bezuinigen. Gelukkig is het aantal leden wel licht gestegen en dus iets hogere inkomsten door de contributies.

  Door een sterke daling van de oud-papier prijs zijn de inkomsten na 1 oktober 2019 drastisch afgenomen. Er is door getroffen scholen en verenigingen bezwaar gemaakt bij gemeente en de gemeente Borger-Odoorn heeft een compensatieregeling getroffen. Er is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 een extra vergoeding voor het oud-papier toegekend en dit heeft ons verlies enigszins beperkt. De inkomsten van het oud-papier zijn nog steeds erg belangrijk voor de vereniging, we willen alle ouders en leden vragen om zich voor de vereniging te blijven inzetten. De container aan de Bloemdijk wordt goed gebruikt, deze wordt doorgaans 2x per week verwisseld zodat iedereen het oud-papier kwijt kan.

  Dit jaar hebben we voor het eerst vrijwilligers aangeleverd voor het Boerenrock festival, het was een succes en heeft flink wat opbrengsten opgeleverd. Ook bij volgende editie(s) zullen we weer vrijwilligers aanleveren.

  Vanuit de activiteitencommissie zijn er weer een aantal acties geweest, de Oliebollen en Kerstmarkt hebben nagenoeg hetzelfde bedrag opgebracht als gebudgetteerd. Het blijft belangrijk dat we deze acties blijven doen!

  Afgelopen jaar hebben we een aantal kledingsponsors weten aan te trekken, dat heeft ons geholpen om een deel van die onkosten te dekken.

   

  Technische Commissie

  Het seizoen 2019/2020 zijn we gestart met 3 damesteams en 8 jeugdteams, te weten 1 B-meidenteam, 1 C-jongensteam, 2 C-meidenteams, 1 D-meidenteam, 2 E-teams en een F-team. Daarnaast hadden we een aantal enthousiastelingen bij de recreanten, die onder leiding van Kim en Liza hebben getraind. Zoals altijd werd in de voorbereiding richting de competitie veel geoefend, vooral door dames 1 en 2, en veel getraind.

  Ons jaarlijks terugkerende Hunebedtoernooi zou voor de jeugd een prachtige graadmeter zijn om eens te kijken hoe het met de kwaliteit en de conditie van de verschillende teams en leden was gesteld. De combinatiegroep dames 1/2 zou dat weekend uit een oefenwedstrijd spelen. Hoe anders is het allemaal gelopen. In de week voorafgaande aan dat weekend is door een noodlottig ongeval Mart Hoving, broer van Emma en Nan, zoon van oud-voorzitter Andries en oud-selectie begeleidster Ina, helaas overleden. Dit had binnen onze vereniging een enorme impact van veel verdriet en ongeloof. Zeer begrijpelijk ging de oefenwedstrijd van dames 1/2 niet door. Maar wat te doen met het Hunebedtoernooi voor de jeugd? Na veel overleg tussen het bestuur en de TC is uiteindelijk toch besloten om het toernooi door te laten gaan zonder feestelijke randactiviteiten. De wedstrijden werden voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan Mart en alle aanwezigen hebben hier met veel respect gehoor aan gegeven. Uiteindelijk is het een mooi toernooi geworden met sportieve wedstrijden.

  Het einde van het seizoen was er ook één om nooit te vergeten. Abrupt kwam op 16 maart 2020 overal een einde aan door het uitbreken van Corona. Later bleek dat dit nog maanden zou gaan duren en dat het seizoen geen kampioenen zou kennen helaas. We hadden wel teams in de race voor een kampioenschap, maar dat moeten ze aankomend seizoen dan maar waar proberen te maken.

  Voor dit seizoen hadden we voor de combinatiegroep dames 1 & 2 Zoran en Linda als trainersduo. Het team werd als één groep getraind en wekelijks werd gekeken wie in het eerste of tweede zou spelen. Het tweede werd op wedstrijddagen gecoacht door Annie. Zij wist dus pas vlak voor het weekend met welke speelsters ze de wedstrijd in zou gaan. Het seizoen kenmerkte zich echter door de vele blessures van de meiden. Hierdoor was het trainersduo zelfs genoodzaakt om spelers van het 3e te vragen om mee te doen. Dit bleek nog niet voldoende te zijn, waardoor een aantal meiden dubbele wedstrijden in een weekend moesten gaan spelen. Natuurlijk was dit verre van ideaal en hopen we voor het aankomende seizoen op betere tijden.

  Dames 3 werd dit seizoen opnieuw getraind en gecoacht door Geert. Bij de wedstrijden kon hij rekenen op de praktische hulp van Hillie. Ook dames 3 zat dit seizoen niet ruim in de speelsters. Op papier zag het er heel goed uit, maar in de praktijk waren schema’s, voor wie een keer een wedstrijd thuis moest blijven, niet nodig. Drie speelsters waren in blijde verwachting en ook bij dit team speelden blessures een belangrijke rol gedurende het hele seizoen. Gestopte leden werd gevraagd om toch een wedstrijd mee te spelen. Dit werden er iets meer dan 1…

  Bij de B-meiden was nog wat onduidelijkheid aan het einde van het vorige seizoen in welke poule ze zouden gaan spelen. Omdat er vanuit de bond geen A-competitie kon worden opgezet, werd besloten om voor 5 meiden dispensatie aan te vragen en als B-team te gaan deelnemen aan de competitie. Onder leiding van 2 ervaren coaches, Brenda en Frea, en een ervaren trainer, Camiel, hebben de meiden een mooi seizoen gehad en is er een hecht team ontstaan.

  De C-jongens hadden afgelopen seizoen een groot team met 1 dispensatie speler er in. Voor een coach, in dit geval Marlies, valt het niet mee om alle spelers evenveel speeltijd te geven. Vooral niet als het om de punten gaat. Uiteindelijk willen we toch allemaal graag de wedstrijd winnen. De training werd dit seizoen verzorgt door Remco, die samen met de stagiaire Belinda, de groep goed onder controle had. Ze hebben een uitstekend seizoen gehad. Aankomend seizoen spelen de jongens opnieuw in de C-competitie. Een aantal zullen het team verlaten, maar er blijven genoeg jongens over voor een compleet team.

  De meiden van C1 hadden het voorgaande seizoen zo goed gedaan, dat het natuurlijk moeilijk werd om nogmaals zo’n kunstje te flikken. Iris was dit jaar hun trainer en tevens hun coach voor zover ze niet zelf moest spelen. De wedstrijden, die zij zelf niet kon begeleiden, werden telkens waargenomen door een moeder. De meiden hebben het keurig gedaan en aankomend seizoen spelen zij in een hogere leeftijdspoule.

  De meiden van C2 hebben dit jaar training gehad van Camiel en Remco. Als coaches waren Ronald en Remco zeer betrokken bij het team. Ze waren zelfs in de race voor het kampioenschap, maar we zullen nooit weten of ze dat gered hadden. Aankomend seizoen spelen deze meiden nog een jaar in de C-competitie.

  Het team van D1 is vanuit de E1 doorgestroomd naar een leeftijdscategorie hoger. Dat ging ze goed af. Ze kregen training van Liza, Camiel en Ester en de coaching werd verzorgd door Miranda. Ze hebben een goed seizoen gehad en gaan aankomend seizoen nogmaals deelnemen aan de D-competitie.

  Dit seizoen hadden we 2 E-teams. We hebben zelfs voor de Kerstvakantie overwogen om een E3 op te geven in verband met de hoeveelheid spelers in E2. We hebben besloten om dit niet te doen en dat bleek achteraf de juiste beslissing te zijn geweest. Ook het E1 team deed mee om de race voor het kampioenschap. Ondanks dat er bij de E-jeugd geen standen worden bijgehouden, was de coach erop gebrand om kampioen te worden. Maar ook bij dit team zullen we nooit weten of het daadwerkelijk ook was gelukt. De trainers waren Kim en Patricia en de laatste zorgde ook voor de coaching.

  Bij de F-jeugd hebben we als vereniging een enorme groei doorgemaakt. Waar er aan het begin van het seizoen een aantal van die hele kleine meisjes in de zaal liepen, was aan het einde van het seizoen de halve zaal op donderdagmiddag zeer goed gevuld. Deze kinderen hebben dit seizoen nog geen wedstrijdjes gespeeld, maar daar komt aankomend seizoen verandering in. In toernooivorm kunnen ze laten zien wat ze geleerd hebben van trainster Yvonne.

  Dit seizoen hebben we een Strong Men Handball Battle georganiseerd in samenwerking met de bond. De naam zegt het al, alleen voor jongens. Ze hebben gedurende 2 uur een aantal leuke handbal gerelateerde oefeningen gedaan. Mooi om te zien hoe enthousiast ze allemaal waren en zeer competitief, want de drie die die dag de meeste punten wisten te verzamelen, konden een leuke prijs uitzoeken. Misschien wordt het aankomend seizoen nog een keer herhaald.

  Ook hebben wij als verenging weer het schoolhandbal georganiseerd. Het was dit jaar een daverend succes. Waar we voorgaande jaren op de vrijdag na schooltijd startten met de wedstrijden, moesten we nu direct na de lunch al starten. Via de sportcoaches van de Gemeente zijn alle scholen binnen de Gemeente Borger-Odoorn benaderd om deel te nemen aan ons toernooi. Nou, dat hebben we geweten. Door de inzet van vrijwilligers van onze verenging liep alles op rolletjes.

  Kortom het was een bewogen seizoen met een triest begin en een bijzonder abrupt einde. Als TC vertrouwen we erop dat aankomend seizoen alleen maar beter kan worden. Langs deze weg willen wij alle trainers, coaches, ouders en leden bedanken voor het goed laten verlopen van het handbal seizoen.

  Activiteiten Commissie

  Ook het afgelopen jaar is weer een enthousiaste groep mensen bestaande uit leden en ouders van jeugdleden van de handbalvereniging bezig gegaan om verschillende activiteiten voor met name de jeugdleden te organiseren.

  De eerste helft van het seizoen was gelukkig alles nog normaal en zijn we in samenwerking met de technische commissie het seizoen gestart met het organiseren van het Hunebedtoernooi in september. Daarna hebben we onze jaarlijks terugkerende activiteiten gehad. Zoals Pietengym voor de jongste jeugd, de succesvolle kerstmarkt en natuurlijk de oliebollenverkoop op oudejaarsdag!

  Nieuw dit jaar was het bekijken van een handbalwedstrijd op hoog niveau. Met een bus vol gezellige en enthousiaste leden zijn we in februari afgereisd naar Dortmund om daar de wedstrijd Dortmund- Oldenburg te bekijken. Het was een groot succes!

  Daarna kwam alles stil te liggen. De Coronacrisis heeft behoorlijk wat invloed gehad op de activiteiten die we als vereniging jaarlijks organiseren. Ons jaarlijks succesvolle Ouder-kind toernooi, het kamp voor de jeugd, het ging allemaal niet door. En het wordt afwachten wat we komend seizoen kunnen en mogen organiseren.

  Het geld wat we jaarlijks ophalen met de verschillende activiteiten zijn belangrijk voor de club. Zo kunnen we de contributie en de kosten van bijvoorbeeld het handbalkamp zo laag mogelijk te houden.

  Daarnaast vindt de activiteiten commissie het belangrijk en leuk om naast het handballen ook nog op een andere manier de verbinding met elkaar zoeken.

  We hopen dan ook dat het ondanks Corona weer een gezellig en leuk jaar wordt waarin we met elkaar weer leuke dingen kunnen doen met en voor de club!

  Komend seizoen staan, zoals het nu lijkt, de volgende activiteiten en acties op het programma:

  • Pietenhandbal voor de F-jeugd
  • Oliebollenverkoop op oudejaarsdag
  • Handbalkamp voor de jeugdteams
  • Ouder-kind toernooi

  Vrijwilligers

  Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers te bedanken die zich dit seizoen (wederom) op wat voor manier ook in hebben gezet om handbalvereniging Borger draaiende te houden.