• HV Borger - update 9 april

  Aan: de leden, ouders van leden en andere betrokkenen

  Dit schrijven is opgesteld om de leden op de hoogte te brengen wat de verschillende besturen/commissies bezig houdt zo richting het einde van het handbalseizoen. We hebben een hoop leuke dingen in het verschiet waar wij jullie over op de hoogte willen stellen, daarnaast enkele mededelingen waarvan wij denken dat jullie dat ook willen weten.

  Jubileum

  De vereniging ‘Handbalvereniging Borger’ is op 24 april 1947 opgericht. Dat wil zeggen dat de vereniging op 24 april 2022 75 jaar bestaat. Dat vraagt om een feest!

  Noteer alvast in uw agenda de datum 18 juni 2022, dan gaan we het jubileum een dag lang met jong en oud vieren.

  Er is een speciale werkgroep opgericht om er een knallend feest van te maken die dag en dat gaat het worden!

  Wie jarig is die trakteert compenseert 😉!

  Met de afgelopen jaren hebben we jaren gehad met vele hobbels door het Covid-19 virus. Toch is al die tijd bij al onze leden het betalingsmoraal van de contributie hoog gebleven, onze dank daarvoor. Omdat wij ons ook realiseren dat we niet altijd hebben kunnen leveren waar de vereniging voor in het leven is geroepen heeft het bestuur besloten:

  In het seizoen 2021/2022 incasseren we de contributie van de 4e periode niet.

  We bestaan 75 jaar en jij betaalt dit jaar 75% van de contributie!

  Indeling teams

  De technische commissie is al enige tijd bezig met het inventariseren voor het volgende seizoen, en hoe de nieuwe teams er dan uit kunnen gaan zien. Zoals het nu lijkt, zonder dat er nog leden op gaan zeggen, lijkt het er op dat we iedereen in haar eigen leeftijdscategorie kunnen laten handballen. Dit wordt plan A. Daarbij is het eerste voorbehoud gemaakt, kunnen we (eventueel) ledenverlies niet opvangen, dan volgt er een andere indeling.

  We hopen plan A verder uit te kunnen werken, echter zijn wij wel afhankelijk van jullie, de leden.

  Weet jij voor volgend jaar al dat je stopt, bijvoorbeeld vanwege werk of studie, geef dat dan alvast bij de technische commissie aan, dit zodat het voor de technische commissie steeds beter valt in te schatten hoe we volgend jaar met elkaar verder kunnen. Zeer binnenkort volgt plan A.

  Jubileum, Kamp, Boerenrock

  De activiteitencommissie laat ook van zich horen! Van het 75-jarig jubileum, vrijwilligers regelen voor Boerenrock (opgeven bij Martje kan nog tot 12 april), tot het organiseren van het aankomende kamp (meer info volgt binnenkort). Ook daar wordt hard gewerkt om te zorgen dat we als vereniging inkomsten genereren zodat we leuke dingen met elkaar kunnen doen, en dat we dat ook doen. Jezelf aanmelden om te helpen bij bovenstaande initiatieven wordt altijd gewaardeerd, we moeten het met elkaar doen!

  Sporthal

  De afgelopen bestuursvergadering kwam naar voren dat wij tijdens trainingen nog wel eens bezoek krijgen van ongenode gasten. Wij willen iedereen oproepen om geen spullen achter te laten in de kleedkamers tijdens de trainingen, er is dan gewoonweg geen sociale controle in de sporthal/kleedkamers. Tijdens wedstrijddagen is de sociale controle een stuk groter, echter blijft het af te raden om waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamer.

  Verder wil ik iedereen verzoeken om niet met buitenschoenen de zaal te betreden. Je trekt je zaalschoenen in de sporthal aan en niet thuis, want dan heb je nog natte/zanderige schoenen. Een oproep aan iedereen om hier rekening mee te houden.

  Oud papier

  Vanaf 1 januari jl. rijden we met vier vrachtwagens door het dorp om oud papier op te halen. We kunnen het als bestuur weer waar maken dat we tegen jullie zeggen dat we voor 12 uur klaar zullen zijn (bij een normale ronde). Daar zijn wij uiteraard blij mee. Ook is de papierprijs gestegen, waardoor we weer een mooie inkomstenbron hebben aan het oud papier. Ook hier heeft te gelden, we doen het met zijn allen!

  Samen

  Het bestuur, de TC, de AC, we kijken er allen naar uit om verder te mogen bouwen aan onze mooie vereniging. Een vereniging van leden. De leden die er met elkaar voor moeten zorgen dat de vereniging een bestaansrecht houdt. Niet alleen door te handballen, maar ook om je in te zetten voor de vereniging buiten het handbal. Dit zodat de vereniging in de been blijft. Geen vrijwilligers betekent geen vereniging.

  Vervul je nog geen functie binnen de vereniging maar ben je wel bereid om een extra bijdrage te leveren bij het bouwen aan onze mooie vereniging, laat dat dan weten aan een lid van het bestuur, de AC en de TC.

  In specifiek zijn we nog op zoek naar:

  -          Penningmeester (leuk bestuur!)

  Verder zijn we doorlopend op zoek naar leden die hand en spandiensten willen verrichten bij activiteiten.

  Tot slot: Handbalvereniging Borger leeft! Samen als leden (en ouders van leden) de schouders er onder en verder bouwen aan onze mooie vereniging, prestatie en vooral plezier zijn daarvoor wat ons betreft de pijlers.

  Tot snel in de sporthal!

  Met vriendelijke groet,

   

  Bestuur, AC en TC

  HV Borger