• Even voorstellen: Onze Vertrouwens Contact Persoon

  Hallo Handballers,

  Mijn naam is Herald Feunekes en ik ben vertrouwens contactpersoon bij jullie handbalvereniging. Wat dit betekent, leg ik later uit. Eerst stel ik mij persoonlijk aan jullie voor.

  Ik ben in 1968 geboren in Nietap, dus een geboren Drent. Vanwege studies heb ik op meerdere plekken in Nederland gewoond zoals Heerenveen, Den Haag, Amersfoort en in 1995 ben ik in Borger beland.

  Ooit had ik voor mezelf bedacht: “ als ik later groot ben, dan wil ik in Drenthe wonen”. Dat is gelukt! Ik woon, inmiddels met mijn gezin, al weer vele jaren met veel plezier in het mooie Borger.

  In 1996 (dit jaar dus mijn 25 jarig jubileum!) ben ik mijn praktijk “Oefentherapie Borger” gestart. Ik heb een praktijk aan de hoofdstraat nr. 73. Als Psychosomatisch Oefentherapeut behandel ik mensen  met klachten aan het bewegingsapparaat. Ook help ik mensen met spanningsklachten en/ of die hulp nodig hebben bij het verwerken van dingen die ze hebben meegemaakt. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het behandelen van mensen die al langdurig klachten hebben. De zogenaamde “chronische klachten”.

  Naast dat ik tijd aan mijn werk en gezin besteed, doe ik graag aan sport. Ik doe triathlon wedstrijden en train dus het zwemmen, wielrennen en hardlopen. De omgeving rondom Borger is hiervoor perfect.

  Vertrouwens Contact Persoon:

  Sinds ongeveer 2 jaar ben ik vertrouwens contactpersoon (VCP) bij de handbalvereniging Borger. Binnen elke vereniging is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en juist bejegend wordt. Een aantal jaren geleden heeft de NOC-NSF hiervoor plannen opgezet, genaamd: “In veilige handen”. Om zo misbruik en andere misstanden binnen verenigingen te voorkomen. Ook de handbal vereniging heeft zich hiervoor ingezet. Een aspect daarvan is het hebben van een VCP binnen de vereniging.

  Ik ben als VCP binnen de handbal vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand in vertrouwen over wil praten. Ik ben beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over (seksuele) intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de sportvereniging. Ik ben er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

  Uiteraard hoop ik dat jullie om deze reden nooit contact met mij hoeven op te nemen. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is en blijft dat we op een goede en plezierige manier met elkaar omgaan.

  Tot slot wens ik iedereen binnen de handbalvereniging veel plezier binnen jullie mooie club met deze mooie sport.

  Je kunt mij bereiken per mail op: feunekesherald@gmail.com