• Coronanieuws

    Helaas is er geen nieuw nieuws. Geen trainingen, geen wedstrijden en geen andere activiteiten op sportief gebied. Zolang de scholen dicht blijven, gelden sowieso deze maatregelen. Indien de basisscholen wel opengaan (eerder dan de einddatum van deze verlengde lockdown), gaan we als bestuur en TC bepalen wat mogelijk en wenselijk is.

    We krijgen van meerdere mensen terecht vragen over de contributie inning. Ook daar moeten we ons als bestuur over buigen.

    Dit was het voor nu. Blijf fit gezond!!!

    Bestuur HV Borger

    TC HV Borger