• HV Borger - Corona-update 5 november 2021

  Aan: de leden en andere betrokkenen

  Afgelopen dinsdag 2 november 2021 heeft ons het vervelende bericht bereikt dat er nieuwe landelijke maatregelen nodig zijn om het Covid-19 virus onder controle te krijgen. Wij hebben deze regels als HV Borger te hanteren.

  Vanaf 6 november 2021 is het verplicht om als speelsters, trainers, coaches, chauffeurs, vrijwilligers en publiek, allen vanaf 18 jaar, een CTB (coronatoegangsbewijs*) te tonen als je de sporthal/-zaal wilt betreden.
  *Het coronatoegansbewijs bestaat uit QR-code en ID-bewijs.

  Ouder dan 18 jaar en geen CTB betekent dat je de toegang tot de sporthal/-zaal wordt ontzegd.

  In overleg met Klaas Willem is afgesproken dat -in ieder geval op wedstrijddagen- het CTB buiten getoond moet worden om de sporthal te mogen betreden. De kantine valt derhalve onder dezelfde regeling.

  Wij willen ouders/publiek dringend vragen om bezoek aan de sportzaal tijdens trainingen zo veel mogelijk te beperken, dit zodat we tijdens trainingsdagen geen extra vrijwilligers in hoeven te zetten om iedereen op de tribune te controleren.

  Het spijt ons jullie niet anders te kunnen berichten.

  Coronaverantwoordelijken HV Borger:
  Rolinka Allderink - 06-51462144
  Tim Riemeijer - 06-20923262

  Als er vragen zijn dan beantwoorden wij die graag.

  Wij rekenen op jullie begrip en gaan uit van jullie medewerking om te kunnen voldoen aan de regels.

  Namens bestuur HV Borger,
  Coronaverantwoordelijken,

                                                                                                                            

  Rolinka en Tim

 • Coronaprotocol

  Wedstrijddagen:
  Er wordt actief bij de hoofdingang gecontroleerd op CTB, de zijingang is niet open.

  Trainingsdagen:
  De bij de training aanwezige trainers/coaches/bestuursleden controleren in overleg het publiek op CTB.

  Zodra iemand geen CTB kan tonen, dan graag het telefoonnummer van degene vragen.
  Daarna graag contact met Tim Riemeijer, dit zodat dan verdere escalatie kan plaatsvinden.

  Na de eerste week zal evaluatie plaatsvinden of de genomen maatregelen voldoen.