• Corona-update 2 december 2021

  Aan: de leden en andere betrokkenen

  Zoals vorige week aangekondigd willen we jullie nu over de huidige ontwikkelingen en de planning van de komende weken informeren.

  Vooruitlopende op mogelijke acties ten aanzien van het stilleggen van de competities van het NHV willen wij als bestuur van HV Borger aangeven dat de gezondheid en het wel en wee van onze leden, vrijwilligers etc. voor ons het zwaarste weegt. De NHV wil dat de wedstrijden doorgaan, ondanks dat we niet kunnen trainen in de avonduren. Omringende verenigingen zijn druk met het afgelasten van breedtesport wedstrijden en het verplaatsen van wedstrijden in de wedstrijdsport. Wij gaan dit -zolang we s ’avonds niet mogen trainen- ook doen!

  Het verschil met de vorige lockdown situaties is dat overdag wel getraind mag worden. Derhalve willen we als bestuur en TC faciliteren dat er kan worden getraind op de zondag. Komende zondag, 5 december 2021, zijn alle uren in de zaal afgezegd.

  Voor 12 en 19 december 2021 zijn de trainingsuren als volgt ingedeeld:

  9.30uur – 11.00uur - D-jeugd en C-jeugd
  11.00uur – 12.30uur - B-jeugd en A-jeugd
  12.30uur – 14.00uur - Dames 1 en Dames 2

  Als een team besluit geen gebruik te maken van de zaal, dan mag het andere team de hele zaal gebruiken.
  Indien een team geen gebruik wil maken van de zaal, dit dan graag even communiceren met Yvonne of Tim.
  De corona-regels zoals de voorgaande weken gecommuniceerd blijven van kracht.

  Coronaverantwoordelijken HV Borger:
  Rolinka Aalderink – 06-51462144
  Tim Riemeijer – 06-20923262

  Als er vragen zijn dan beantwoorden wij die graag.

  Wij rekenen op jullie begrip en gaan uit van jullie medewerking om te kunnen voldoen aan de regels.

  Met vriendelijke groet,

   

  Bestuur HV Borger