• Algemene ledenvergadering (ALV)

    Donderdagavond 30 september om 20:30 hebben we weer een ALV. Deze vind plaats in Sporthal de Koel in het kantoor boven de kantine. Via de links kunnen alvast de volgende stukken doorgelezen worden:

    Notulen van de vorige vergadering

    Agenda voor de ALV

    Jaarverslag 2020-2021